<

BioRaS - Portal o biološkoj raznovrsnosti Srbije je rezultat zajedničkih napora grupe prirodnjački orijentisanih organizacija civilnog sektora i Istraživačke stanice Petnica da se u javnosti pojave relevantne informacije o vrstama biljaka, životinja i gljiva koje žive na području Srbije. U bazi, u kojoj se nalaze podaci o više od 26.000 vrsta, pohranjene su osnovne informacije o vrstama registrovanim kod nas, njihovoj sistematici i njihovim nalazima iz prirode.

Svaka strana sadrži informacije o nekoj grupi organizama (npr. ordo Anura – žabe) ili konkretnoj vrsti (npr. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - belorepan ) ili (Adonis vernalis - gorocvet) u kojima se prikazuju osnovne tekstualne informacije, kolekcija slika i druge informacije značajne za upoznavanje odgovarajućeg taksona. Podaci o posmatranjima pojedinih vrsta dinamički se generiše na osnovu raspoloživih podataka iz baze podataka i prikazuju se u vidu mape. Sve vrste u bazi podataka poseduju odgovarajuće veze prema sadržajima na Internetu koje su procenili i predložili saradnici portala.

Portal održavaju:

Smrtovnice Osmrtnice