DZPPS 2019. Podaci o rasprostranjenju vrste Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 18.07.2019 sa stranice http://bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37192. Verzija baze: 2014