DZPPS 2019. Podaci o rasprostranjenju vrste Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 19.06.2019 sa stranice http://bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37211. Verzija baze: 2014