DZPPS 2019. Podaci o rasprostranjenju vrste Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 19.06.2019 sa stranice http://bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=37443. Verzija baze: 2014