Detalji o fotografiji
Hirudo verbana Carena, 1820

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Hirudo verbana Carena, 1820

Identifikator:

Momir Paunović

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hirudo-verbana.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.