Detalji o fotografiji
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)

Autor:

Radoman Zindović

Godina:

2014

Vrsta:

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Radoman Zindović

Lokacija:

EQ06

Slika u punoj veličini:

14.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.