Detalji o fotografiji
Myotis blythii (Tomes, 1857)

Autor:

EcoVirtour

Godina:

2013

Vrsta:

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Identifikator:

Lokacija:

DP10

Slika u punoj veličini:

http://www.serbiaecotour.rs/img_upload/_1383043195_bbd7_n.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.