Detalji o fotografiji
Crocus veluchensis Herbert

Autor:

Nona Pejčić

Godina:

2013

Vrsta:

Crocus veluchensis Herbert

Identifikator:

Nona Pejčić

Lokacija:

FN02

Slika u punoj veličini:

http://static.panoramio.com/photos/large/4759074.jpg

Izvor:

Panoramio


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.