Detalji o fotografiji
Ovalisia dives (Guillebeau, 1889)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Ovalisia dives (Guillebeau, 1889)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ovalisia-dives.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.