Detalji o fotografiji
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Autor:

Saša Rajkov

Godina:

2013

Vrsta:

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

P1560808.JPG

Model:

DMC-FZ7


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.