Detalji o fotografiji
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hypsosinga-pygmaea.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.