Detalji o fotografiji
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Identifikator:

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/porella-platyphylla.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.