Detalji o fotografiji
Ramalina farinacea (L.) Ach.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

Vrsta:

Ramalina farinacea (L.) Ach.

Identifikator:

Dragiša Savić

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/b-fungi/ramalina-farinacea.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.