Detalji o fotografiji
Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

Vrsta:

Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer

Identifikator:

Dragiša Savić

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/b-fungi/leccinum-duriusculum.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.