Detalji o fotografiji
Diplodia hederae Fuckel

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Diplodia hederae Fuckel

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/diplodia-hederae.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.