Detalji o fotografiji
Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyco & B.Sutton

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyco & B.Sutton

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/sphaeropsis-sapinea.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.