Detalji o fotografiji
Calloria neglecta (Lib.) B.Hein

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Calloria neglecta (Lib.) B.Hein

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/calloria-neglecta.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.