Detalji o fotografiji
Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/drepanopeziza-sphaerioides.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.