Detalji o fotografiji
Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/velutarina-rufo-olivacea.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.