Detalji o fotografiji
Brunnipila palearum (Desm.) Baral

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Brunnipila palearum (Desm.) Baral

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR80

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/brunnipila-palearum.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.