Detalji o fotografiji
Sclerotinia trifoliorum Erikss.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Sclerotinia trifoliorum Erikss.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/sclerotinia-trifoliorum.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.