Detalji o fotografiji
Orbilia vinosa (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Orbilia vinosa (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/orbilia-vinosa.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.