Detalji o fotografiji
Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/anthracobia-melaloma2.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.