Detalji o fotografiji
Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889)

Identifikator:

Radmila Petanović

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/g-galls/aculus-tetanothrix.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.