Detalji o fotografiji
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/tubaria-furfuracea.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.