Detalji o fotografiji
Dichomitus campestris (Quelet) Domanski & Orlicz

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Dichomitus campestris (Quelet) Domanski & Orlicz

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/dichomitus-campestris.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.