Detalji o fotografiji
Uromyces dactylidis G.H.Otth

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Uromyces dactylidis G.H.Otth

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/uromyces-dactylidis.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.