Detalji o fotografiji
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/trichaptum-biforme3.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.