Detalji o fotografiji
Neottiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Neottiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/b-fungi/neottiella-albocincta3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.