Detalji o fotografiji
Paeonia officinalis L.

Autor:

Marius Olđa

Godina:

2010

Vrsta:

Paeonia officinalis L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Slika u punoj veličini:

srp-dp-flora-i-vegetacija-01.jpg

Model:

HDR-CX105E


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.