Detalji o fotografiji
Sedum hispanicum L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Sedum hispanicum L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

8.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.