Detalji o fotografiji
Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

9.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.