Detalji o fotografiji
Polypodium vulgare L.

Autor:

Zoran Milošević

Godina:

2009

Vrsta:

Polypodium vulgare L.

Identifikator:

Suzana Milošević

Lokacija:

FN38

Slika u punoj veličini:

polypodium vulgare camera_744_4640850508.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.