Detalji o fotografiji
Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Autor:

Zoran Milošević

Godina:

2010

Vrsta:

Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Suzana Milošević

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

helleborus odorus img_6728 _8415227201.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.