Detalji o fotografiji
Ranunculus ficaria L.

Autor:

Suzana Milošević

Godina:

2010

Vrsta:

Ranunculus ficaria L.

Identifikator:

Suzana Milošević

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

ranunculus ficaria l img_6715_9782971912.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.