Detalji o fotografiji
Potentilla micrantha Ramond ex DC.

Autor:

Zoran Milošević

Godina:

2009

Vrsta:

Potentilla micrantha Ramond ex DC.

Identifikator:

Suzana Milošević

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

potentilla micrantha camera_801_3483286746.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.