Detalji o fotografiji
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

Identifikator:

Mihailo Vujić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

Dioscorea communis.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.