Detalji o fotografiji
Solanum dulcamara L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Solanum dulcamara L.

Identifikator:

Mihailo Vujić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

4a_0.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.