Detalji o fotografiji
Stellaria holostea L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Stellaria holostea L.

Identifikator:

Nejo Jogan

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

12.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.