Detalji o fotografiji
Stachys recta L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Stachys recta L.

Identifikator:

Nejo Jogan

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

14.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.