Detalji o fotografiji
Solanum nigrum L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Solanum nigrum L.

Identifikator:

Mihailo Vujić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

34a.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.