Detalji o fotografiji
Senecio leucanthemifolius Poir.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Senecio leucanthemifolius Poir.

Identifikator:

Mihailo Vujić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

57.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.