Detalji o fotografiji
Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

71.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.