Detalji o fotografiji
Convolvulus arvensis L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Convolvulus arvensis L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

74.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.