Detalji o fotografiji
Brachythecium rivulare Schimp.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Brachythecium rivulare Schimp.

Identifikator:

Jožef Dožai

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

79.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.