Detalji o fotografiji
Ranunculus ficaria L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Ranunculus ficaria L.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

85.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.