Detalji o fotografiji
Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2014

Vrsta:

Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

Identifikator:

Miloš Popović

Lokacija:

FN48

Slika u punoj veličini:

img_5670950124.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.