Detalji o fotografiji
Saxicola torquata (Linnaeus 1766)

Autor:

Vlada Marinković

Godina:

2011

Vrsta:

Saxicola torquata (Linnaeus 1766)

Identifikator:

Vlada marinković

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/69584125.jpg

Izvor:

http://www.panoramio.com/photo/69584125


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.