Detalji o fotografiji
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/misumenops-tricuspidatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.