Detalji o fotografiji
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Identifikator:

Suzana Milošević

Lokacija:

EQ39

Slika u punoj veličini:

1a.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.